Informacje po Walnym Zebraniu

Drodzy Działkowcy, Poniżej decyzje, jakie wspólnie podjęliśmy na Walnym Zebraniu w dniu 14 maja 2022r.: Została ustalona stawka opłaty ogrodowej w wysokości 0,70 zł/m2powierzchni użytkowej działki – każdy z Działkowców otrzyma dokładne wyliczenie należności, ale jeżeli będą Państwo chcieli dokonać wcześniejszej wpłaty na konto, to trzeba pamiętać o doliczeniu 6 zł opłaty członkowskiej.Termin Dyżuru Skarbnika,…

Walne Zebranie 2022

Zarząd Rod Lemszczyzna zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 14 maja 2022 roku I termin o godz 11:00, II termin o godz. 11.30 Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.Zgodnie z par.…